© Κ.Λαγός
απο την ενότητα «χώροι αναμονής και εκδοτήρια εισιτηρίων»

…ο χρόνος ο φωτογραφικός, ο χρόνος ο προσμετρών, ο χρόνος ο επινοημένος, ο χρόνος ο ενύπαρκτος, ο χρόνος που διαμεσολαβεί, ο χρόνος που ελαττώνεται, ο χρόνος που επιμηκύνεται, ο χρόνος που αποτυπώνει, ο χρόνος που αλλοιώνει, ο χρόνος με τις μεταβλητές, ο χρόνος των ασαφών ορίων, ο χρόνος ο παρελθών, ο ενεστώτας χρόνος, ο μέλλων χρόνος -ο άγνωστος, ο απρόβλεπτος, ο αποθετήρας ευχών, ο φορέας ελπίδων. 

 

Ταυτόχρονα δημοσιεύω (κάτι σαν εορταστικό bonus) το τελευταίο πόνημα του Bruno Aveillan, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω απο την «L’Odyssée de Cartier» και που σήμερα, έχει δημιουργήσει ακόμη μία οπτικά εκπληκτική εικόνα της πολυπλοκότητας, της ακρίβειας και της αισθητικής τελειότητας των μηχανών καταγραφής του χρόνου με την υπογραφή CARTIER, επιχειρώντας να εξοικειώσει το κοινό με την πολυθρύλητη κληρονομιά της επωνυμίας.

Επιμέλεια-κείμενο: Κάππα Λάμδα

© periopton.com