28η Οκτωβρίου…

…70 χρόνια από την απελευθέρωση

© Κ. Λαγός από τη σειρά "ενδοχώρα"
© Κ. Λαγός
από τη σειρά «ενδοχώρα»