όταν το χιούμορ γίνεται ανατρεπτικό.

stuart freedman άνοιξη 2000 μεθυσμένη διαδηλώτρια προσπαθεί να κρυφτεί σε μια πόρτα καθώς γίνεται έφοδος των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων γύρω από την Παγκόσμια Τράπεζα
© Stuart Freedman άνοιξη 2000, μεθυσμένη διαδηλώτρια προσπαθεί να κρυφτεί σε μια πόρτα καθώς γίνεται έφοδος των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων γύρω από την Παγκόσμια Τράπεζα