20 Ιουλίου 1969…

πέρασαν 45 χρόνια απο το μεγάλο βήμα

εικόνα: © Κάππα Λάμδα