φωτογραφία του Κάππα Λάμδα.

«ξημέρωμα στην Ομόνοια»

από τη σειρά «ενδοχώρα»

φωτο: © Κώστας Λαγός -2013

επίσης

http://www.costalagos.com