"Η επόμενη μέρα" photo: © Maralina L.
«Η επόμενη μέρα»
photo: © Maralina L. 2013