Ένα σύστημα ψηφιακής υδατογράφησης που βασίζεται στο αριθμητικό παζλ Sudoku έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες στη Μαλαισία, για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την αντιμετάθεση των γραμμών και των στηλών των λύσεων Sudoku «για να δημιουργήσει (και να εντοπίζει) ένα αόρατο ψηφιακό υδατογράφημα, που εφαρμόζεται σε μια εικόνα με μια τυχαία κατανομή», αναφέρει το Inderscience Publishers, ένας εκδοτικός επιστημονικών περιοδικών. Μια έγκυρη Sudoku λύση απαιτείται για να ενσωματωθεί το υδατογράφημα αλλά και να εντοπισθεί, σύμφωνα με τη δημοσίευση, με τίτλο «ακύρωση αποκοπής ψηφιακής υδατογράφησης εικόνας με τη χρήση Sudoku». Ελπίζεται ότι το σύστημα, όπως δημοσιεύεται στο International Journal of Computing Grid και Utility, θα εμποδίσει τις προσπάθειες από τους κλέφτες των πνευματικών δικαιωμάτων για «κόψιμο» ενός ψηφιακού υδατογραφήματος, εννέα στις δέκα των περιπτώσεων. «Πολλά συστήματα υδατογράφησης για ψηφιακές εικόνες έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να ενσωματώσουν τις πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων σε μια εικόνα», εξήγησε ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Ωστόσο, ένας εισβολέας μπορεί να επαναχρησιμοποιεί τμήματα της υπογεγραμμένης ψηφιακά εικόνας με περικοπή των επίμαχων τμημάτων». Σχεδιασμένο για να εμποδίσει την «καθολική περικοπή» του υδατογραφήματος, η λύση Sudoku βασίζεται στον αντιμεταθετικό χαρακτήρα του παζλ που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή αποσπασματικών αντιγράφων του υδατογραφήματος σε όλη την επιφάνεια της εικόνας. Χρησιμοποιώντας 9X9 Sudoku, η ομάδα διατείνεται ότι το σύστημα αντιμετώπισε σε ποσοστό 94% τις απόπειρες αποκοπής. «Αν ο κλέφτης κόψει μέρος της εικόνας, τότε οι πιθανότητες είναι ότι κάποιο μέρος από το ψηφιακό ίχνος θα παραμείνει και απο όπου υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθεί το πλήρες υδατογράφημα -εφόσον δίνεται η ακριβής και σωστή λύση Sudoku -προσθέτει το http://www.eurekalert.org. «Βασιζόμενη στη σχέση μεταξύ του πλήρους και μερικώς ανακτηθέντος υδατογραφήματος,η λύση Sudoku θα είναι σε θέση να διακρίνει αν μία κλεμμένη εικόνα περιέχει υδατογράφημα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων».

Αντλημένο από τον ιστότοπο

http://www.eurekalert.org

Μετάφραση: Κάππα Λάμδα