Ανέσυρα από το αρχείο μου αυτό το «φωτογραφικό» comic για να ανακαλέσω μνήμες (σε όσους φίλους ήταν έφηβοι τότε) κάποιων άλλων -μακρινών- καλοκαιρινών ημερών τότε που όλα ήταν πιο αισιόδοξα, πιο χαρούμενα, πιο ελπιδοφόρα και προ πάντων πιο νέα και αθώα!

Να περνάτε καλά!

Darkrooms_1 Darkrooms_2

Darkrooms_3 Darkrooms_4

Darkrooms_5 Darkrooms_6

Darkrooms_7 Darkrooms_8

Μτφρ: Κάππα Λάμδα