02Μια νέα pinhole μηχανή με το όνομα Obscura(εκ του camera obscura βεβαίως-βεβαίως) είναι διαθέσιμη τώρα από την Ilford. Η Obscura είναι μία ελαφριά κατασκευή που διαθέτει ένα φακό εστιακής απόστασης 87mm και υποδοχή για τρίποδο. Τη μηχανή συνοδεύει μια σειρά Ilford Delta 100 φίλμ, Ilford Multigrade IV RC χαρτί και χαρτί Harman Direct Positive των 10 φύλλων η κάθε μια.

01
Τιμή στο B&H 75.49 ευρώ .

03