3΄διάβασμα

Μια αναδρομική, με τίτλο το υλικό των ονείρων, όπου παρουσιάζεται μια σειρά από φωτογραφικές εγκαταστάσεις, πειραματισμούς και εικόνες από τον

Νίνο Μιλιόρι

MiglioriNino

Ο Νίνο Μιλιόρι ξεκίνησε τη φωτογραφική καριέρα του στο τέλος της δεκαετίας του 1940 στη Μπολόνια, κατά τη διάρκεια των χρόνων του ρεαλισμού, όπου ανακάλυψε μια Ιταλία στην οποία η καθημερινή πραγματικότητα ήταν κάτι εντελώς νέο και το οποίο συνέλαβε με μια αίσθηση ποίησης και ακρίβειας. Ο Μιλιόρι στη διάρκεια αυτής της περιόδου, δημιούργησε μερικές από τις πιο διάσημες και σημαντικές εικόνες της εποχής. Στη δεκαετία του 1950 δημιούργησε -την πρώτη χωρίς φωτογραφική μηχανή- σειρά του με τίτλο Τοίχοι (Muri), στην οποία παρεμβαίνει στις πλάκες και φιλμ με γρατσουνιές και κοψίματα, χρησιμοποιεί τη φωτιά του σπίρτου για να εντυπώσει στα αρνητικά, σχεδιάζει στο φωτογραφικό χαρτί με υγρά στερέωσης και εμφάνισης. Αργότερα πειραματίστηκε με τη στιγμιαία φωτογραφία -πολαρόιντ, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως χρυσό και χαλκό, και στη συνέχεια επινόησε εγκαταστάσεις που προκαλούν κατάπληξη και είναι καινοτόμες.

Ο Νίνο Μιλιόρι είναι γεμάτος εκπλήξεις για όποιον προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια και το εύρος του έργου του. Αλλά η πραγματική έκπληξη είναι η ικανότητα διατήρησης μιας απόλυτης συνοχής ακόμη και μετά την πάροδο πολλών ετών εργασίας. Κοιτάζοντας προσεκτικά, βλέπει κανείς ότι οι διάφορες αναζητήσεις του τέμνονται και συνομιλούν μεταξύ τους και έχουν σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός  οπτικού λαβύρινθου, ο οποίος είναι συγχρόνως περίπλοκος και γραμμικός. Η παραγωγή του, η πολυμορφία των έργων του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο απορρίπτει συνεχώς τις γλώσσες επικοινωνίας που δημιουργεί το έργο του, είναι πάντα απρόβλεπτες. Αυτό συμβαίνει επειδή σύνολο του έργου του – από τους πειραματισμούς του στις παραστατικές φωτογραφίες του έως τις νεότερες, πιο τολμηρές εγκαταστάσεις του – βασίζονται σε μία μόνο γλώσσα, αυτή της εξερεύνησης: Για τον Μιλιόρι η φωτογραφία είναι ένας τρόπος να επιλέξει και να μετατρέψει και αυτό αποτελεί το υλικό απο το οποίο είναι φτιαγμένα τα -οπτικοποιημένα- όνειρά του.

Επιμέλεια-κείμενο © Κάππα Λάμδα

© periopton

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή/ιδιοποίηση
του παρόντος άρθρου (ολόκληρου ή αποσπασμάτων)