Για το still-life στη διαφήμιση… γράμματα και εικόνα

Γράμματα και εικόνα

Πολλές φορές μια φωτογραφία, απλά μέσα στο πλαίσιό της, είναι αυτόνομη, εντυπωσιάζει και επικοινωνεί -συστατικά στοιχεία τα οποία είναι και τα ζητούμενα τις περισσότερες φορές. Επίσης αποτελεί μια πραγματικότητα, έναν κοινό τόπο, που γενικά ισχύει σε όλο το φάσμα της εικαστικής φωτογραφίας.
Αλλά στη διαφημιστική φωτογραφία, ο φωτογράφος still-life πρέπει συχνά να δημιουργήσει μια εικόνα, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με κείμενο. Σ’αυτές τις περιπτώσεις, το κείμενο προσθέτει ένα οπτικά ολοκληρωμένο στοιχείο και ανάλογα με το πώς έχετε σχεδιάσει και συνθέσει την εικόνα σας, το κείμενο μπορεί να την εμπλουτίσει ή να την καταστρέψει.
Πολλοί διαφημιστές και εκδότες χρησιμοποιούν ωραίες, καθαρές γραμματοσειρές όπως Helvetica ή Futura, αλλά ακόμη και έτσι, η παρουσία κειμένου δημιουργεί μια έντονη εντύπωση και όταν επιλέγετε στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε στη σύνθεσή σας και υπολογίζετε τη θέση τους, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι το κείμενο θα δημιουργήσει μια ειδοποιό διαφορά.
Αν π.χ. προσθέσετε ένα στοιχείο με γεωμετρικά σχήματα -μια πετσέτα- με σκοπό τη δημιουργία έντασης έτσι ώστε τα άλλα αντικείμενα και χρώματα στη φωτογραφία να μην εμφανίζονται επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιηθεί κείμενο, αυτή η ανάγκη έχει πλέον καλυφθεί και έτσι η συσσώρευση πολλών ενεργών στοιχείων προκαλεί διάσπαση στην εικόνα και την κάνει δυσνόητη. Επίσης, φωτογραφίες με πλαίσιο, δημιουργούν ένταση και αυτό το στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν, κατά την τοποθέτησή τους μαζί με το κείμενο στην τελική σύνθεση.
Γενικά, η παραγωγή μιας επιτυχημένης διαφημιστικής φωτογραφίας προϋποθέτει το να γνωρίζουμε πού θα χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να είναι απαντημένες οι ερωτήσεις -θα χρησιμοποιηθεί κείμενο; που θα τοποθετηθεί; τί οικογένεια γραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί; και τέλος τί θα λέει;
Αυτές οι πληροφορίες θα σας γλιτώσουν χρόνο και κόπο στην αναζήτηση του τρόπου που θα σχεδιαστεί μια φωτογραφία και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που θα έχει. Συχνά μια φωτογραφία που έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύσει ένα κείμενο με βαριά και έντονα γράμματα, έστω και αν είναι άψογα φωτισμένη, προσεκτικά συντεθειμένη και αισθητικά αποδεκτή μοιάζει παρ’όλα αυτά ημιτελής. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φωτογράφος έχει χρησιμοποιήσει το κείμενο σαν στοιχείο της σύνθεσης και η απουσία του πριν η φωτογραφία ενταχθεί στην καταχώρηση, ή στο εξώφυλλο, ή στην αφίσα, δημιουργεί αίσθημα ανισορροπίας.
Μια διαφημιστική φωτογραφία δεν δημιουργείται για να παρουσιαστεί με ένα ωραίο πλαίσιο σ’ένα μουσείο, το κείμενο πρέπει να είναι καθαρό και η διάταξη (layout) πρέπει να είναι έξυπνη. Δυστυχώς αν ένα απ’αυτά τα δυο αποτύχουν, η εικόνα που προσεκτικά δημιουργήθηκε απο το φωτογράφο παρουσιάζεται αδιάφορη και επίπεδη στη σελίδα. (Κ.Λ.)

   

επιμέλεια-κείμενο: © Κάππα Λάμδα

& © periopton.com