05

Η DOCUMENTA (13) είναι αφιερωμένη στην καλλιτεχνική έρευνα και τις μορφές της φαντασίας που διερευνούν τη δέσμευση, την ύλη, τα πράγματα, ενσάρκωση, και ενεργό τρόπο ζωής σε σχέση με, αν και όχι ακόμη εξαρτώμενα, τη θεωρία. Πρόκειται για εδάφη όπου η πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια αισθησιακή, ενεργητική και κοσμική συμμαχία μεταξύ των σημερινών ερευνών σε διάφορους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς τομείς και άλλων γνώσεων, τόσο αρχαίων όσο και σύγχρονων. Η DOCUMENTA (13) οδηγείται από μια ολιστική θεώρηση και ένα μη-λογοκεντρικό όραμα* που εκφράζει αμφιβολίες για τη συνεχιζόμενη πίστη στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το όραμα μοιράζεται με, και αναγνωρίζει, τις μορφές και τις πρακτικές της γνώσης για όλους τους ζωντανούς και άψυχους δημιουργούς του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.  (C. Christov-Bakargiev)

*σχετικά με τις λέξεις και τη γλώσσα ως βασική έκφραση της εξωτερικής πραγματικότητας (κυρίως εφαρμόζεται ως αρνητικός όρος για την
παραδοσιακή δυτική σκέψη από μεταμοντέρνους κριτικούς).

01
02
03
04 

Ολες οι φωτογραφίες: © Μαραλίνα Λ.

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση/χρήση/ιδιοποίηση
του παρόντος άρθρου, (ολόκληρου ή αποσπασμάτων)

© periopton