ΓΚΑΛΕΡΙ periopton

Ο κύριος στόχος της γκαλερί είναι να προσφέρει μία πρωτότυπη και επιλεγμένη αισθητική εμπειρία, ενισχύοντας την εκτίμηση της φωτογραφικής τέχνης, ενώ συμβάλλει στη διάδοση του έργου -νέων φωτογράφων κυρίως- και του ονόματος των καλλιτεχνών.
The objective of the gallery is to offer an original and selected aesthetic experience strengthening the appreciation of photographic art, while valorize the artists -young photographers mainly- their exposure and reputation.